Általánosan a Faháztechnológiáról

ÉMI engedély

GYIK - Általánosan a Faháztechnológiáról

ÉMI

Különböző tévhitek, babonák keringenek az ÉMI engedéllyel kapcsolatban, még a hozzáértők számára sem mindíg világos mi is ez a dolog a gyakorlatban.

Először is egy idézet az ÉMI honlapjáról:

"Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) kiadása

A jelenleg érvényben lévő magyar jogszabályi előírások értelmében a forgalomba hozott építési célú termékek megfelelőség-igazolása kötelező.

Építőipari Műszaki Engedély (ÉME): az újfajta építési célú termékek rendeltetésszerű felhasználására való alkalmasságának megállapítására szolgáló műszaki specifikáció, amelyet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. az alkalmassági vizsgálatok eredményeinek összefoglaló dokumentumaként a kérelmező részére ad ki - feljogosított jóváhagyó szervezetként - az illetékes miniszter felhatalmazásával.

(A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és a 16/1998. (IKK.8.) IKIM közlemény alapján.)"

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden olyan építési terméknek -idézet a törvényből:-"1. építési termék (a továbbiakban: termék): minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék" kell rendelkezni jóváhagyott "megfelelőség-igazolás" (ami nem feltétlenül ÉME!!!) amely háromféle eredettel bírhat:

1) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány;

2) az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően az európai műszaki engedély; (ez az összes uniós országban elfogadott)

3) az építőipari műszaki engedély. (=ÉME amit az ÉMI állíthat ki.)

Tehát, ha egy építési anyagnak, technológiai eljárásnak, metódusnak ezek közül bármelyik forrásban leírásra kerültek a szükséges paraméterei, akkor annak megfelelően felhasználhatóak építési célra. 

Röviden: a faszerkezetekre vonatkozó építészeti eljárások a Magyar Szabványrendszerben évtizedek óta rögzítve vannak -a téglaházakra vonatkozó eljárásokhoz, anyagokhoz hasonlóan-, tehát semmiféle külön ÉMI engedélyt nem szükséges beszerezni ezen hagyományos építkezéseknél. Külön ÉMI engedély csak abban az esetben szükséges egy faszerkezetes ház építésénél, ha annál valamilyen új építési terméket kívánnak alkalmazni. Nincs ez másképp a téglaházak építésénél sem.

A nyilatkozatok terén fontos azonban megemlíteni, hogy a a tervezőnek és a kivitelezőnek, műszaki vezetőnek nyilatkoznia kell, hogy az építkezés és a tervezés folyamán a fent említett szabványok, engedélyek be lettek tartva. Ez elvileg a biztosíték -és az építési osztály által tartott ellenőrzés a használatbavétel érdekében- arra, hogy minden rendben. Ki kell hogy ábrándítsuk az ÉME-hívőket: az sem jelent egy jottányival sem nagyobb biztonságot, mint a másik két egyenjogú szabvány arra vonatkozóan, hogy a ház összedől-e vagy sem. Inkább megbízható kivitelezőt válasszunk és gondoskodjunk a folyamatos kontrollról.

Hogy a mai napig miért nem világos ezen jogszabályrendszer alkalmazása arról csak találgatni lehet. Mindenesetre azt meg kell jegyezni, hogy az ÉME engedélyek körüli üzlet nagyon sok becsületes és kevésbé becsületes ember megélhetését biztosítja. És nehezíti a tisztánlátást az is, hogy sokszor az ÉME-ben foglalt építési termékek és azok felhasználása körül komoly ipari titkok és trükkök húzódhatnak meg. Nem beszélve a konkurenciaharc kifinomult formáiról.

 

Gombamentesítés

GYIK - Általánosan a Faháztechnológiáról

halalfej

Gombamentesítés

 

A faanyagok gombamentesítése és kártevők elleni védelme kényes kérdés egészségügyi oldalon. Európában elterjedőben van a telítés technológiája, amely alternatívája lehet a hagyományos fakezelő eljárásoknak. Ez azonban arányaiban drágítja meg a technológiát. Tőlünk nyugatabbra elterjedőben van, hogy csak a kritikus csomópontokat építik telített faanyagból és az egyéb elemeket csak védő festéssel, lazúrozással vagy kezeletlenül építik be. Természetesen sokkal nagyobb gondosságot igényel ilyen esetben a páramentesség biztosítása. Altenatív lehetőségként ügyfeleink választhatják a hagyományos módon nem gombamentesített, méreganyaggal nem kezelt beépítést vagy a telített faanyaggal való kivitelezést.

 

A faházak élettartama

GYIK - Általánosan a Faháztechnológiáról

A faházak tartóssága

 

"A ma épített lakóházak - közöttük a faházak - tervezett élettartama legalább ötven év. Ez alatt az idő alatt a faház tulajdonosa biztos lehet benne, hogy az épületszerkezet megtartja teherhordó képességét és merevségét. A faházak mint sok példa mutatja, kellő karbantartás és védelem mellett tovább, akár 100 évig is elállnak. Ugyanakkor károsan befolyásolják a tartósságot a számításba nem vett, rendkívüli hatások (pl. csőrepedés, árvíz). A faszerkezet különösen érzékeny a nedvességre.
Nézzük végig, hogyan lesz tartós a faszerkezetes lakóház, és hogyan védhető meg a használat során!

fahaz1A faszerkezet készítéséhez légszáraz faanyagot szokás használni. Ez azt jelenti, hogy a felfűrészelt alapanyagot mindaddig hagyják száradni, amíg nedvességtartalma 18%-ra csökken. Az üzemi gyártás során

 

további nedvesség nem kerül a fába.

A nagyelemes fal-, födém- és tetőszerkezeti elemek beépítésével csökkenthető az építési idő és ezzel együtt a szerkezet elázásának kockázata.

kep4A helyszíni faszerkezetes építésnél viszont különös figyelmet kell arra fordítani, hogy a szerkezetbe kerülő nedvesség onnan el

 tudjon távozni, azaz a fa újra kiszáradhasson. Ennek egyik módja a falszerkezeteknél és a hőszigetelt tetőknél a páraáteresztő fólia alkalmazása.

A homlokzat burkolata, élképzése, alsó és felső zárása, párkányzata olyan legyen, hogy a mögötte levő hőszigetelésbe ne juthasson nedvesség, illetve az átszellőztetett falaknál a külső burkolat mögé kerülő csapadék szabadon távozhasson.

fahaz4A faház, faházak lábazatképzésének szakszerű kialakítása is nagy odafigyelést igényel, ugyanis a fal alsó gerendájától - a talpszelementől - a nedvességet távol kell tartani. A szélesen kiugró eresz is ezt a célt

szolgálja.

A fal- és a tetőszerkezet rétegrendjét úgy kell megtervezni, hogy ott páralecsapódás soha ne jöhessen létre (kellő hőszigetelés, párazáró, illetve párafékező fóliák alkalmazása).
fahaz2A beépített nedves vagy újra átnedvesedett fa életteret ad a gomba- és rovarkárosítóknak. A természetben a gombák

és a rovarok korhasztják a fát. Az épületszerkezetek így elveszítik szilárdságukat, és összeroppanhatnak. 
Ezért az építési szabályok előírják a beépítésre kerülő fa tartószerkezetek védelmét a gomba- és rovarkárosítók ellen.

A falszerkezet alsó gerendáját ajánlatos üzemben végzett telítéssel védeni a rovar- és a gombakárosítók ellen..." 

"..Az időjárásnak kitett, nem teherviselő burkolatok, fa nyílászárók pácolt vagy festett felületet kapnak.

fahazbelso2A faház, faházak élettartama

alatt szükség lehet bővítésre, alaprajzi átalakításra, gépészeti korszerűsítésre. Mindezeket a munkákat a könnyűszerkezetes házakon is el lehet végezni, természetesen az érvényes építési előírások betartásával és figyelembe véve az épület tartószerkezeti sajátosságait.

Az építési szabályoknak, továbbá a fal nedvességtartalmára, szerelésére és építésére vonatkozó szabályoknak a betartásával, valamint a szokásos használat és karbantartás mellett a faházak várható élettartama az előírtnál jóval hosszabb, akár 100 év vagy annál is több lehet."

Polyák Valéria (Szép Házak)